Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 3


Σύνολο ωρών 6

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 4
Φυσική – Χημεία 3


Σύνολο ωρών 10

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 4
Φυσική – Χημεία 3


Σύνολο ωρών 10

• ΕΝΑΡΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΛΗΞΗ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Μαθηματικά 4
Αρχαία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2


Σύνολο ωρών 12

+ 3 ωρα διαγωνίσματα κάθε δύο Κυριακές
+ 2 Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης (Διακοπές Χριστουγέννων και Αρχές Μαρτίου – Τέλος Απριλίου)

• ΕΝΑΡΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΛΗΞΗ : ΜΑΪΟΣ 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενικής Παιδείας
Έκθεση 2
Αρχαία 1


ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Αρχαία 6
Λατινικά 1
Ιστορία 1


Σύνολο ωρών 11

+ 3 ωρα διαγωνίσματα κάθε δύο Κυριακές

+ Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης (Διακοπές Χριστουγέννων και Αρχές Μαρτίου – Τέλος Απριλίου)

• ΕΝΑΡΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΛΗΞΗ : ΜΑΪΟΣ 2017

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενικής Παιδείας
Έκθεση 2
Φυσική 2
Άλγεβρα 2


ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Χημεία 2


Σύνολο ωρών 12

+ 3 ωρα διαγωνίσματα κάθε δύο Κυριακές

+ Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης (Διακοπές Χριστουγέννων και Αρχές Μαρτίου – Τέλος Απριλίου)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Έκθεση 2
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 3
Λατινικά 4
Βιολογία Γενικής 2


Σύνολο ωρών 13 – 15

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Έκθεση 2
Φυσική Προσανατολισμού 4
Χημεία 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Βιολογία Προσανατολισμού 2


Σύνολο ωρών 11 – 14

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Α.Ε.Ε.Π. 3
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2
ΑΟΘ 2


Σύνολο ωρών 12 – 14

Μαθηματικά 3
Έκθεση 2
Ειδικότητα 2


Σύνολο ωρών 7